Team Ziyawa – Juba Ya Sdumane (feat. Miss Lee & Rapopo)

Team Ziyawa – Juba Ya Sdumane (feat. Miss Lee & Rapopo)

#AmapianoTeam Ziyawa – Juba Ya Sdumane (feat. Miss Lee & Rapopo)

PLAY

DOWNLOAD: Team Ziyawa - Juba Ya Sdumane (feat. Miss Lee & Rapopo) (442 downloads)

SIZE: 13MBPrevious Team Ziyawa music:

Dj Sbu Wako Tsakane (Team Ziyawa) – Sikabopha

Team Ziyawa – Bagege (feat. MathMetiX)

Team Ziyawa – Sandton

Team Ziyawa – Awuna Mali